Sociale media

LIKE & SHARE ONS OP SOCIAL MEDIA Volg locatie De Hoef op social media Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen op onze school. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van social media. U kunt locatie De Hoef volgen op Facebook, Instagram en Twitter.

BSO

BUITENSCHOOLSE OPVANG BINNEN DE HOEF Buitenschoolse opvang prettig geregeld Op locatie De Hoef is het mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang. Voor de naschoolse opvang is er samenwerking met kinderopvangorganisaties Mikz, Tot Vanavond, De Vuurtoren en Kindereijk. Zij kunnen de kinderen na schooltijd op locatie De Hoef ophalen en in geval van voorschoolse […]

Overblijven

LEKKER SAMEN LUNCHEN OP SCHOOL Tussenschoolse opvang prettig geregeld Op locatie De Hoef is het mogelijk om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Kinderen kunnen in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur overblijven op school. Deze opvang wordt gecoördineerd en georganiseerd door vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de lunch op ordelijke wijze en […]

Team

SAMEN WERKEN AAN GROOTS ONDERWIJS Samen zijn wij locatie De Hoef Goed onderwijs vereist gedreven leerkrachten. Het enthousiaste team van OBS De Hoef & Hugo bestaat uit zo’n 25 mensen. Allemaal professionals die elke dag opnieuw werken aan inspirerend onderwijs voor de leerlingen. Met als gezamenlijke stip aan de horizon; een fijne plek waar kinderen […]

Passend onderwijs

PASSEND ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Samen maken we ons sterk voor uw kind Op OBS De Hoef & Hugo worden, binnen de mogelijkheden, alle zeilen bijgezet om het beste te halen uit de kinderen. Door bijvoorbeeld te werken met een duidelijk structuur voor de ondersteuning van alle leerlingen. De uitvoering van de ondersteuning ligt bij […]

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden 2021-2022 Op de onder- en bovenbouw worden dezelfde schooltijden gehanteerd. Met uitzondering van de woensdag duurt een schooldag 5,5 uur. Zowel ’s morgens als ’s middags klinkt twee keer de zoemer: de eerste zoemer is om aan te geven dat kinderen naar binnen mogen en de tweede zoemer […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids van OBS De Hoef & Hugo is alle belangrijke informatie over de school helder omschreven. U vindt er uitgebreide informatie over de onderwijsvisie en werkwijze op onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof, klachten e.d. De schoolgids is als pdf-bestand […]

Jaarkalender

JAARKALENDER SCHOOLJAAR 2023-2024 Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS De Hoef & Hugo worden weergegeven in de jaarkalender welke is opgenomen in de handige Parro app. Daarnaast zijn ook alle feestdagen, studiedagen, verkort rooster en compensatiedagen e.d. opgenomen. Ouders die de app downloaden zijn verzekerd van de meest actuele versie! Klik hier om […]

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof Als u afspraken wilt maken met de tandarts, orthodontist, huisarts of specialist, dient u rekening houden met de schooltijden. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. Indien uw kind toch tijdens schooltijd naar de huisarts moet, verzoeken wij u dringend uw kind te komen ophalen, omdat wij […]