AANSTEKELIJK ENTHOUSIASME MAAKT HET MOGELIJK

Samenwerking met enthousiaste ouders

De ouderactiviteitencommissie van OBS De Hoef & Hugo bestaat uit enthousiaste ouders die de leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van diverse activiteiten, waarbij plezier en leerzaamheid samengaan. Minimaal 3 keer per jaar spreekt het Dagelijks Bestuur met de directeur over belangrijke zaken die bij de ouders op school leven. De AOC-leden komen zo’n drie keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten, waarbij ook de directie aanwezig is, wordt gesproken met de werkgroepen over verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis of Carnaval.

Zet je in voor locatie De Hoef

Elk jaar treedt een aantal leden van de ouderactiviteitencommissie af. Voor ouders is het dan mogelijk zich hiervoor verkiesbaar te stellen.


Voorzitter OAC

– Judith Nederveen


Secretaris OAC

– Kristel de Beus