LEERLINGEN, OUDERS EN LEERKRACHTEN WERKEN RESPECTVOL SAMEN

Locatie De Hugo zet graag een stapje extra

OBS De Hoef & Hugo is een openbare basisschool, waar kinderen van alle culturen en geloofsovertuigingen van harte welkom zijn. Locatie De Hugo is fijne school waar leerlingen, leerkrachten en ouders zichzelf mogen zijn. Er wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling van de kinderen, waarbij een goede balans gezocht wordt tussen leerresultaten en creativiteit. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het onderwijs op locatie De Hugo sluit aan op het niveau, behoeftes, interesses, talenten en mogelijkheden van het kind. Hulp en initiatieven van ouders wordt hierbij gewaardeerd.

Kinderen leren elkaar te respecteren en samen te werken

Elk kind wordt gezien op OBS De Hoef & Hugo. Een school waar leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. De school vormt een gemeenschap waar kinderen van en met elkaar kunnen leren. Onder leiding van de leerkracht stromen de leerlingen door naar het voortgezet onderwijs, om uiteindelijk door te groeien tot zelfstandige individuen.

Een inspirerende leeromgeving biedt uitdaging

De school wordt gezien als oefenplaats voor een steeds veranderende maatschappij, waarbij kinderen de mogelijkheid geboden wordt een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Door kwalitatief onderwijs te bieden, dat past bij de mogelijkheden van elk kind. Locatie De Hugo biedt een breed aanbod van cognitieve- en creatieve vaardigheden. Hierbij zijn niet alleen de uiteindelijke resultaten van belang, maar vooral de weg ernaartoe. Door een inspirerende leeromgeving te creëren worden kinderen uitgedaagd tot spelen en leren. Leerlingen krijgen zo de gelegenheid hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Zo worden ze zich bewust gemaakt van hun eigen leerproces en leren vertrouwen te hebben in het eigen kunnen.

KERNWAARDEN OBS DE HOEF & HUGO

Vertrouwen

Er wordt gewerkt in een veilige en respectvolle leeromgeving, waarbij kinderen worden uitgedaagd om met en van elkaar te leren.

Ontplooiing

Je mag zijn wie je bent en groeien in en naar wie je wilt worden.

Doelgericht

Binnen de mogelijkheden halen we samen het beste uit de kinderen naar boven.

Zelfstandigheid

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun denken en doen, zodat zij zich nu en in de toekomst kunnen redden in onze wereld.

Relatie

Medewerkers van school, ouders of verzorgers werken samen in het belang van de kinderen.