NATUURLIJKE OVERGANG VAN OPVANG NAAR ONDERWIJS

Opvang en onderwijs onder één dak

KIndcentrum Bloemenoord is een bijzonder fijne plek, waar kinderen hun eerste vriendschappen sluiten. De kinderen verwonderen zich over elkaar en doen samen steeds verrassende ontdekkingen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling vanaf peuter tot basisschoolleerling, om daarna door te kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs.

Voorschoolse educatie zorgt voor naadloze aansluiting

Naast een kinderdagverblijf -voor kinderen tot 4 jaar- is er ook een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Locatie De Hugo werkt binnen Kindcentrum Bloemenoord samen met kinderopvangorganisatie Mikz. De peuterspeelzaal werkt met een programma voor voorschools educatie (VE), waar de school vervolgens bij aansluit. Leerkrachten van locatie De Hugo hebben regelmatig overleg met de leidsters van de opvang. Op deze wijze zorgen we samen voor een goede doorgaande lijn in het aanbod van 0 tot 13 jaar. Bij de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool wordt gezorgd voor een warme overdracht. Omdat de kinderen het gebouw en de school al goed kennen, is het een prettige en natuurlijke overgang van opvang naar onderwijs.

Buitenschoolse opvang

Op Kindcentrum Bloemenoord bestaat eveneens de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door Mikz Kinderopvang. Locatie De Hugo heeft hiervoor de beschikking over een BSO waar kinderen na school fijn samen kunnen spelen en heerlijk ontspannen. In hetzelfde gebouw kunnen de leerlingen bovendien iedere schooldag vanaf 7.30 uur terecht op de voorschoolse opvang (VSO).