GEEF ZIEKMELDING TIJDIG DOOR

Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden

Indien uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, vragen wij u om dit ’s morgens voor schooltijd, tussen 8.15 uur en 8.30 uur, aan ons door te geven. Zo is de leerkracht bij aanvang van de lestijd meteen op de hoogte. Als school voelen we ons verantwoordelijk als kinderen er zonder reden niet zijn. We nemen dan contact met u op om te informeren waar uw kind is.

Gebruik bij voorkeur onze Parro app om de afwezigheid van uw kind door te geven. Voor 8.30 uur bellen naar 0416 56 16 04 kan natuurlijk ook.

Wanneer kinderen tijdens schooltijd ziek worden, worden de ouders gebeld. Zonder toestemming van ouders worden kinderen niet naar huis gestuurd. Het verdient de voorkeur dat zieke kinderen door ouders worden opgehaald. Wanneer kinderen zelf naar huis gaan, vragen wij bij thuiskomst even te bellen zodat we weten dat het kind veilig thuis gekomen is.