Leerplicht en verlof

Als u afspraken wilt maken met de tandarts, orthodontist, huisarts of specialist, dient u rekening houden met de schooltijden. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. Indien uw kind toch tijdens schooltijd naar de huisarts moet, verzoeken wij u dringend uw kind te komen ophalen, omdat wij hem niet zelfstandig naar huis mogen laten gaan. De leerlingen vallen tijdens schooltijd namelijk onder onze verantwoordelijkheid.

Extra verlof kan uitsluitend schriftelijk bij de directie worden aangevraagd. Het formulier voor verlofaanvraag is te downloaden via onderstaande link of op te halen bij de directie. Hierin kunt u lezen welke richtlijnen er worden gehanteerd voor toekennen van extra verlof. Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur. Ongeoorloofd verlof moet namelijk altijd gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Bovendien controleert de leerplichtambtenaar regelmatig op ongeoorloofd verzuim.

Klik hier voor het formulier verlofaanvraag.