Respect en gelijkwaardigheid staan centraal

SAMEN HALEN WE HET BESTE IN LEERLINGEN NAAR BOVEN

Talentontwikkeling voor elke kind

Een enthousiast team van leerkrachten werkt elke dag aan een brede algemene ontwikkeling van de leerlingen. Door de kinderen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid te bieden, wordt bijgedragen aan de persoonsontwikkeling van het kind. Kwalitatief onderwijs staat hierbij centraal, zodat kinderen opgroeien tot zelfstandige en ruimdenkende individuen. Elk kind wordt gezien op OBS De Hoef & Hugo. Een school waar leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. Een prettige school waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Leren van elkaars verschillen

OBS De Hoef & Hugo is een openbare basisschool. Met een diversiteit aan leerlingen is er vanzelfsprekend aandacht voor verschillende culturen en maatschappelijke visies waarin kinderen opgroeien. Zo maken kinderen op school al vroeg kennis met onderlinge verschillen en overeenkomsten. Dit maakt het onderwijs rijker en leren kinderen respect te hebben voor elkaar.
Het biedt leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen op een natuurlijke manier kennis te laten maken met de maatschappij van morgen.

VEILIGHEID, STRUCTUUR EN UITDAGEND ONDERWIJS

Twee locaties in Waalwijk

Met schoollocaties in de wijken Baardwijk en Bloemenoord draagt OBS De Hoef & Hugo bij aan openbaar basisonderwijs in de gemeente Waalwijk.

Een school met een sterke verbondenheid met de buurt en een ontmoetingsplek waar ouders en kinderen graag komen. Waar leerlingen worden uitgedaagd om zich in een veilige en geborgen omgeving te ontwikkelen tot zelfstandige burgers.