Doorstroom po naar vo

 

Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs

Na het doorlopen van de groepen 1 t/m 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Het team van OBS de Hoef & Hugo hanteert hierbij een zorgvuldige procedure, waarbij de volgende stappen met de leerling en ouders besproken worden.


Groep 7: voorlopig schooladvies

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies. Dit schooladvies wordt opgesteld door de adviescommissie. De adviescommissie is samengesteld uit leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur.


Groep 8: toetsing, tussenadvies en definitief schooladvies

In groep 8 worden in november Leerling in Beeld toetsen afgenomen. Hierna volgt een tussenrapport met een oudergesprek. Tijdens dit oudergesprek wordt het herziene voorlopig advies besproken.

In de maand februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Het moment van het definitieve advies zal in groep 8 plaatsvinden in de maand maart. In dat gesprek horen de leerling en ouders welk type voortgezet onderwijs de school adviseert.


Informatie