KINDEREN VOELEN ZICH VEILIG EN GERESPECTEERD

Leren van elkaars verschillen

OBS De Hoef & Hugo is een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders met verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaaleconomische achtergronden. Er is veel aandacht voor verschillende culturen, achtergronden en maatschappelijke visies. Kinderen maken op school al vroeg kennis met onderlinge verschillen en overeenkomsten. Zaken die het onderwijs rijker maken en leerlingen veel uitdagingen en extra kansen bieden bij het opgroeien in onze maatschappij.

Openbaar onderwijs verrijkt

Openbaar onderwijs kenmerkt zich door algemene toegankelijkheid, het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook. Principiële gelijkwaardigheid van opvatting is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen. OBS De Hoef & Hugo heeft een Medezeggenschapsraad (MR) voor ouders en personeel en biedt godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs wanneer ouders dit wensen.