Maak kennis

EEN KIJKJE OP DE HUGO OVERTUIGT Maak persoonlijk kennis met locatie De Hugo Het kiezen van een basisschool voor uw kind is een belangrijk moment. Overwegingen voor het kiezen van de juiste school zijn heel persoonlijk. Op OBS De Hoef & Hugo denken we graag met u mee bij het maken van de juiste keuze. […]

Sociale media

LIKE & SHARE ONS OP SOCIAL MEDIA Volg locatie De Hugo op social media Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen op onze school. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van social media. U kunt locatie De Hugo volgen op Facebook, Instagram en Twitter.

Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

BSO

BUITENSCHOOLSE OPVANG BINNEN DE HUGO Buitenschoolse opvang prettig geregeld Op locatie De Hugo is het mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door Mikz Kinderopvang. Een betrouwbare partner die buitenschoolse opvang voor onze leerlingen binnen ons eigen schoolgebouw kan bieden. Locatie De Hugo heeft hiervoor de beschikking over een BSO waar […]

Overblijven

LEKKER SAMEN LUNCHEN OP SCHOOL Tussenschoolse opvang prettig geregeld Op locatie De Hugo is het mogelijk om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Kinderen kunnen in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur overblijven op school. Deze opvang wordt verzorgd door TSO Club. Zij zorgen ervoor dat de lunch op ordelijke wijze en in […]

Missie en visie

LEERLINGEN, OUDERS EN LEERKRACHTEN WERKEN RESPECTVOL SAMEN Locatie De Hugo zet graag een stapje extra OBS De Hoef & Hugo is een openbare basisschool, waar kinderen van alle culturen en geloofsovertuigingen van harte welkom zijn. Locatie De Hugo is fijne school waar leerlingen, leerkrachten en ouders zichzelf mogen zijn. Er wordt gewerkt aan een brede […]

Team

SAMEN WERKEN AAN GROOTS ONDERWIJS Samen zijn wij locatie De Hugo Goed onderwijs vereist gedreven leerkrachten. Het enthousiaste team van OBS De Hoef & Hugo bestaat uit zo’n 25 mensen. Allemaal professionals die elke dag opnieuw werken aan inspirerend onderwijs voor de leerlingen. Met als gezamenlijke stip aan de horizon; een fijne plek waar kinderen […]

Openbaar onderwijs

KINDEREN VOELEN ZICH VEILIG EN GERESPECTEERD Leren van elkaars verschillen OBS De Hoef & Hugo is een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders met verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaaleconomische achtergronden. Er is veel aandacht voor verschillende culturen, achtergronden en maatschappelijke visies. Kinderen maken op school al […]

Kindcentrum Bloemenoord

NATUURLIJKE OVERGANG VAN OPVANG NAAR ONDERWIJS Opvang en onderwijs onder één dak KIndcentrum Bloemenoord is een bijzonder fijne plek, waar kinderen hun eerste vriendschappen sluiten. De kinderen verwonderen zich over elkaar en doen samen steeds verrassende ontdekkingen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling vanaf peuter tot basisschoolleerling, om daarna door te kunnen stromen naar […]