Medezeggenschapsraad

SAMEN NEMEN WE VERANTWOORDELIJKHEID Medezeggenschapsraad OBS De Hoef & Hugo De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan binnen het basisonderwijs. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. Ze brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de […]

Ouderbijdrage

DE MOOISTE HERINNERINGEN BLIJVEN JE BIJ Ouders maken buitenschoolse activiteiten mogelijk OBS De Hoef & Hugo vraagt aan ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage wordt besteed aan zaken waarvoor de school geen of heel weinig middelen ontvangen vanuit het Rijk. Denk hierbij aan sporttoernooi, schoolvoetbal, maar ook museumbezoek en schoolreis e.d. De vrijwillige ouderbijdrage […]

Ziekmelden

GEEF ZIEKMELDING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden Indien uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, vragen wij u om dit ’s morgens voor schooltijd, tussen 8.15 uur en 8.30 uur, aan ons door te geven. Zo is de leerkracht bij aanvang van de lestijd meteen op de hoogte. […]

Ouderactiviteitencommissie

AANSTEKELIJK ENTHOUSIASME MAAKT HET MOGELIJK Samenwerking met enthousiaste ouders De ouderactiviteitencommissie van OBS De Hoef & Hugo bestaat uit enthousiaste ouders die de leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van diverse activiteiten, waarbij plezier en leerzaamheid samengaan. Minimaal 3 keer per jaar spreekt het Dagelijks Bestuur met de directeur over belangrijke zaken die bij de ouders […]

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof Als u afspraken wilt maken met de tandarts, orthodontist, huisarts of specialist, dient u rekening houden met de schooltijden. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. Indien uw kind toch tijdens schooltijd naar de huisarts moet, verzoeken wij u dringend uw kind te komen ophalen, omdat wij […]

Passend onderwijs

PASSEND ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Samen maken we ons sterk voor uw kind Op OBS De Hoef & Hugo worden, binnen de mogelijkheden, alle zeilen bijgezet om het beste te halen uit de kinderen. Door bijvoorbeeld te werken met een duidelijk structuur voor de ondersteuning van alle leerlingen. De uitvoering van de ondersteuning ligt bij […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids van OBS De Hoef & Hugo is alle belangrijke informatie over de school helder omschreven. U vindt er uitgebreide informatie over de onderwijsvisie en werkwijze op onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof, klachten e.d. De schoolgids is als pdf-bestand […]

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden 2021-2022 Op de onder- en bovenbouw van locatie De Hugo worden dezelfde schooltijden gehanteerd. Met uitzondering van de woensdag duurt een schooldag 5,5 uur. Wanner de schoolbel klinkt verzamelen de kinderen bij hun leerkracht en gaan ze samen rustig naar binnen. De Hugo hanteert de volgende schooltijden: Groep […]

Jaarkalender

JAARKALENDER SCHOOLJAAR 2023-2024 Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS De Hoef & Hugo worden weergegeven in de jaarkalender welke is opgenomen in de handige Parro app. Daarnaast zijn ook alle feestdagen, studiedagen, verkort rooster en compensatiedagen e.d. opgenomen. Ouders die de app downloaden zijn verzekerd van de meest actuele versie! Klik hier om […]