Sociale media

LIKE & SHARE ONS OP SOCIAL MEDIA Volg locatie De Hoef op social media Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen op onze school. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van social media. U kunt locatie De Hoef volgen op Facebook, Instagram en Twitter.

Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]